e-priročniki

Naše znanje za vaš uspeh

Prijava

Poglejte si naše priročnike

Digitalna oblika priročnika vam omogoča, da na spletnem portalu dostopate do vseh vsebin priročnika v digitalni obliki. Omogoča vam tudi enostavno listanje in hitro navigacijo po vsebinah ter nudi praktični iskalnik po ključnih besedah.

Kontrolna mapa ADR
Kontrolna mapa ADR

Da boste delovali povsem v skladu z zakonodajo, smo v sodelovanju s strokovnjaki s področja ADR posebej za vas pripravili zbirko obveznih dokumentov ADR. Z uporabo dokumentov boste delovali zakonsko skladno, prihranili čas, imeli na enem mestu zbrano in urejeno ADR dokumentacijo, bili varni pred sankcijami.

Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo
Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

Dobite hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev. Učinkovito zmanjšajte administracijo in s skrajšanjem postopkov prihranite veliko časa ter denarja. Enostavno vpeljite ukrepe za preprečevanje kršitev ter bodite vedno pripravljeni na obisk inšpektorja za delo.

Knjižbe za javni sektor
Knjižbe za javni sektor

Priročnik vam zagotavlja stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje, praktične primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov, s poudarkom na posebnostih v javnem sektorju, natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – vzorci pravilnikov, primeri pogodb, povezave do uredb, navodil, pravilnikov, …

Finančni kontroling v praksi
Finančni kontroling v praksi

Priročnik poljudno in nazorno obravnava finančne termine, kategorije, zakonodajo, poročila, izračune in kazalnike, s katerimi se srečujete v okviru finančnega kontrolinga. Na portalu so praktični vzorci in tabele v Excelu za takojšnjo uporabo, ki vam bodo zagotovo olajšali delo.

Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi - od načrtovanja do uporabe
Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi - od načrtovanja do uporabe

Priročnik Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi je odlično orodje, s katerim boste pravilno pripravili tehnično dokumentacijo in zadostili bistvenim varnostnim in zdravstvenim zahtevam, povezanimi s proizvodnjo, distribucijo in uporabo strojev v praksi. Na portalu so v naprej pripravljeni kontrolni seznami, vzorci obveznih izjav, postopkovniki in zakonodaja. Nepogrešljiv pripomoček pri zagotavljanju varnosti in tehnične skladnosti vaših strojev!

Logistika – vzorci in vsebine za učinkovito logistiko
Logistika – vzorci in vsebine za učinkovito logistiko

Prvi specializiran praktični priročnik za logistiko na našem trgu! Zagotavlja vprašalnik za oceno učinkovitosti logistike, predloge za racionalizacijo stroškov pri posameznih fazah logističnega procesa, zbrane obrazce s podatki, ki jih potrebujete ob prevzemu, skladiščenju, odpravi in transportu različnega blaga, primere dobre prakse – uporabite praktične in preverjene rešitve za optimizacijo postopkov, natančno razložene postopke in pravila označevanja blaga, ki mora ustrezati zakonskim predpisom!

Potni stroški
Potni stroški

Priprava potnih nalogov in njihov obračun od vas zahtevata natančno poznavanje zakonodaje s področja obračunavanja stroškov službenih poti in notranjih pravil podjetja. Pri izpolnjevanju morate biti dosledni in natančni, saj se s tem izognete visokim kaznim, ki sledijo, če vas obišče inšpektor in odkrije napake. Izognite se najpogostejšim napakam pri obračunavanju stroškov službenih poti z uporabo edinstvene zbirne mape za obračun službenih poti.

Carinska tarifa, poreklo blaga, carinski postopki in Incoterms
Carinska tarifa, poreklo blaga, carinski postopki in Incoterms

Za pravilo izvajanje zapletenih carinskih predpisov in za uspešno soočanje z vsakodnevnimi izzivi mote dodobra poznati vse spremembe za učinkovit vstop na trge tujih poslovnih partnerjev in za konkurenčnost ter pravno varno izvozno/uvozno poslovanje.

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci
Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik celovito in nazorno obravnava vsa področja, ki so pomembna za delo z otroki s posebnimi potrebami. Napisan je tako, da zajema zakonodajna pojasnila ter strokovne in praktične napotke za uspešno integracijo teh otrok v vzgojno-izobraževalne zavode, ki so nadgrajeni še s praktičnimi primeri dejavnosti za vsakodnevno uporabo pri vzgojno-izobraževalnem delu. Na portalu so vzorci za takojšnjo uporabo, ki vam bodo zagotovo olajšali delo.

Priročnik za vzdrževalce naprav
Priročnik za vzdrževalce naprav

Tehnično brezhibni stroji in oprema morajo biti varni in dobro izkoriščeni - zanesljivo vzdrževani. Najpogostejši vzroki za okvare in zastoje na strojih so nepravilno čiščenje, mazanje in nepravilna uporaba strojev. Vzdrževanje pa je povezano tudi z velikim tveganjem, zato ga je treba izvajati varno in ustrezno zaščititi delavce, ki opravljajo vzdrževalna dela ter osebe, ki so navzoče na delovnem mestu. Kar od 10 do 15 % nezgod s smrtnim izidom v EU se zgodi med vzdrževanjem! Vzpostavite zanesljivo vzdrževanje in uporabite praktični priročnik, ki celovito pokriva področje vzdrževanja.

Zakon o javnem naročanju ZJN-3
Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Predstavitev, pojasnila in pravna praksa, ki so jo vrhunski strokovnjaki za javna naročila zbrali v novem priročniku. Razlaga zakonskih novosti je pomembna strokovna opora, namenjena vsem, ki se ukvarjajte z javnimi naročili – pri naročnikih in ponudnikih.

Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije
Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije

Kot svetovalec za kemikalije morate poznati in v praksi dosledno upoštevati obsežno zakonodajo o ravnanju s kemikalijami, imeti kemikalije registrirane in za njih vsa potrebna dovoljenja. Z mapo boste: delovali zakonsko skladno, prihranili čas, imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo ter bili varni pred sankcijam.

Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke
Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke

Za učinkovito obvladovanje vedno večjega obsega obveznosti potrebujete nova znanja, delati morate več, nove ideje in rešitve morate najti v krajšem času. Pri tem morate odlično obvladati veščine komunikacije in delo z računalnikom ter dobro poznati različna strokovna področja. Zato smo posebej za vas pripravili novi praktični priročnik, ki vam zagotavlja podlage za enostavnejše delo ter učinkovito izpolnjevanje vseh vaših obveznosti. Olajšajte si vsakodnevno delo z več kot 100 uporabnimi nasveti in triki, v praksi preverjenimi vzorci, primeri in preglednicami!

Kontrolna mapa za organizacijo dogodkov
Kontrolna mapa za organizacijo dogodkov

Vsak dogodek morate skrbno zasnovati, premišljeno načrtovati, finančno nadzorovati, spretno koordinirati in hkrati poskrbeti, da izpolnjuje morebitne zakonodajne zahteve. Za lažje koordiniranje vseh ključnih korakov smo v sodelovanju s strokovnjakinjo za organizacijo dogodkov pripravili priročnik s katerim boste učinkovito planirali, izvedli in koordinirali interne in eksterne dogodke, enostavno uredili vso potrebno administracijo ter dogodke izpeljali skladno z zakonodajo in brez tveganj.

Ocena in vrednotenje tveganja za stroje
Ocena in vrednotenje tveganja za stroje

Ta knjižica vsebuje pregled metod za oceno tveganja strojev in je namenjena proizvajalcem, zlasti načrtovalcem (konstrukterjem), pri izvajanju ocene tveganja, ki jo zahteva evropska Direktiva o strojih 2006/42/EU. Po opisu osnovnega postopka za oceno tveganja in razlagi bistvenih konceptov so predstavljeni postopki in smernice za posamezne korake ocene tveganja. Poleg tega so predstavljena področja uporabe metod in njihovo razširjanje v praksi ter prednosti in slabosti z vidika avtorja. To naj bi načrtovalcu (konstrukterju) omogočilo, da izbere metodo, ki je zanj najustreznejša.

Legal English
Legal English

Z edinstveno zbirko mape boste izboljšali angleško pravno terminologijo v komunikaciji s strankami iz tujine, bili točni in natančni v sporočanju v angleškem jeziku, imeli za takojšnjo uporabo pripravljene primere različnih obrazcev v angleškem jeziku (Employment Contract or Agreement, Non-Disclosure Agreement (NDA), Non-Compete Agreement, Resignation Letter...), opravili samoocenjevanje znanja ter imeli zbirko na takojšnjem dosegu roke med delom.

Priročnik za nabavnike
Priročnik za nabavnike

Priročnik za vodjo nabave, napisan v sodelovanju z Združenjem nabavnikov Slovenije, je edinstven na slovenskem trgu in je zanimiv za direktorje, vodje nabav in nabavnike. Priročnik celovito in nazorno obravnava teme, s katerimi se srečujete pri strateškem načrtovanju, kot tudi pri vsakodnevnem delu: od organizacije nabave, planiranja potreb, obvladovanja zalog, izgradnje oskrbovalne verige, ocenjevanja dobaviteljev in strateških partnerstev do pogajalskih in vodstvenih veščin ter ključnih pravnih vidikov. Na portalu so dodatni vzorci in tabele v Excelu za takojšnjo uporabo v praksi – vse na enem mestu.

Z GDPR skladno varstvo osebnih podatkov
Z GDPR skladno varstvo osebnih podatkov

Kontrolna mapa podaja konkretne napotke in priporočila, s katerimi se boste ustrezno pripravili na zagotovitev skladnosti z GDPR. S kontrolno mapo boste izvedeli, kaj morate storiti še pred začetkom uporabe GDPR, na katere določbe GDPR morate še posebej paziti in kaj za vas pomenijo v praksi.

Javna naročila in koncesije v praksi
Javna naročila in koncesije v praksi

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi, je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij. Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi: zakonodajne novosti, pojasnila pravnih predpisov, aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU, rešitve konkretnih dilem.

POREKLO BLAGA in INCOTERMS 2020
POREKLO BLAGA in INCOTERMS 2020

Da ne izgubite pregleda, pravilno uporabljate spremenjene klavzule pri vaših pošiljkah ter uvažate (izvažate) izdelke v EU brez težav, smo za vas pripravili popolnoma prenovljeno, praktično knjigo (dodatno prejmete tudi dostop do celotne e-knjige ter praktičnih vzorcev v e-obliki).

Arhiviranje - staro
Arhiviranje - staro

Kontrolna mapa za promocijo zdravja
Kontrolna mapa za promocijo zdravja

Stalna skrb za zdravje zaposlenih je naložba, saj krepitev telesnega in duševnega zdravja preverjeno zmanjšuje bolniške odsotnosti – tudi do 36 %. Pristop delodajalca k promociji zdravja mora biti celovit. In ker je čas dragocen, potrebujete zanesljivo oporo. Zagotovite pravno varnost in si poenostavite delo, poskrbite za zdravje zaposlenih in zmanjšanje bolniških odsotnosti ter s tem povezanih stroškov ter povečate motiviranost in dosežete pozitivne učinke.

Plače v gospodarstvu
Plače v gospodarstvu

Sodobna orodja vodenja
Sodobna orodja vodenja

Hramba dokumentacije
Hramba dokumentacije

Informacije javnega značaja
Informacije javnega značaja