O Forum Media

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o., s sedežem v Mariboru je bila ustanovljena januarja 2004 in je hčerinsko podjetje nemške založbe FORUM Media Group.


Matično podjetje povezuje samostojno delujoča podjetja v naslednjih državah: Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Slovenija, Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska, Rusija, Hrvaška, Kanada, Avstralija, Srbija, Nizozemska, Španija, Singapur, Hong Kong in Združene države Amerike.


Forum Media oskrbuje podjetja in institucije z aktualnimi gospodarskimi in pravnimi informacijami ter zakonskimi predpisi. Naročnikom zagotavlja uporabne in praktične, za vsakodnevno rabo pripravljene obrazce, vzorce, primere, modele, razpredelnice in ostala orodja, ki vam olajšajo delo in prihranijo čas.


Publikacije so usklajene z aktualno zakonodajo in prilagojene potrebam podjetij oziroma institucij. Uredniki in avtorji naših izdelkov so slovenski strokovnjaki, aktivni v gospodarstvu, javnem sektorju in v strokovnih združenjih. Njihovo znanje in praktične izkušnje prinašajo bralcem in uporabnikom izdelka najnovejši know-how in obsežno pomoč pri doseganju poslovnih ciljev.


Naše poslanstvo je oskrbeti naše kupce z informacijami, ki jih potrebujejo za sprejemanje pravih odločitev – tako v njihovem poklicnem kot tudi privatnem življenju.


Naš cilj je posredovati pravo informacijo ob pravem času in na pravem mestu skozi pravi medij (knjiga, priročnik, seminar, izobraževalni program, revija, zgoščenka, splet ali kateri drugi medij).

Kontaktni podatki:

Forum Media d.o.o
Prešernova ulica 1
2000 Maribor

Telefon: 02 250 18 00
Fax: 02 252 40 92
Email: info@forum-media.si
Spletna stran: www.forum-media.si

ID za DDV: SI83557610 | Matična št.: 1922980000 | TRR: 04515-0001031618
Podjetje Forum Media d.o.o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 1/11933/00, osnovni kapital ob ustanovitvi 8.763,00 EUR.